Съединението прави силата !

Съединението прави силата !

Нека си спомним легендата за хан Кубрат и неговите синове …